Posted on

Slipa olika sorters golv med bra resultat

Att slipa golv av massivt trä eller parkett är ofta nödvändigt, men det gäller att veta hur varje sorts trägolv ska behandlas. Beroende på typ av golv görs slipningen på olika sätt med olika slutresultat. Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller innan arbetet påbörjas för att golvet ska vårdas istället för att ta skada.

Varför golv kan behöva slipas

Olika golv slits olika mycket och ibland kan de behöva förnyas genom att boka en golvslipare malmö, så att golvet återställs utan utan att bytas ut. Främst är det ytskiktet som skadats och en slipning kan avlägsna ytliga skador. Efter slipning läggs ett ytskikt som skyddar träet. Beroende på vilken typ av golv det är och golvets generella skick kan ett sorts ytskikt bytas ut mot ett annat om golvet först slipas trärent. Massiva brädgolv och plankgolv kan slipas många gånger innan de behöver bytas ut. read more

Posted on

Dags att göra en mögelbesiktning? 

Den allra vanligaste anledningen till mögel i ett hus är fukt. Med andra ord om ett hus saknar fukt skapas inte mögel. Det svenska klimatet är dock fullt av fukt. Fuktrelaterade skador i ett hus skapas för det mesta av för mycket isolering. I vår iver att spara energi skapar vi ett annat och mycket mer allvarligt problem för både hus och människor. Hus måste med andra ord kunna andas och avge fukt annats skapas ett mögelhus. 

Tecken som visar på mögel 

Det finns tecken på när det är dags att göra en mögelbesiktning. Det har ingen betydelse om vi ser mögel, luktar mögel eller känner att mögel finns runt oss i huset. Svampar i naturen har en viktig roll genom att bryta ner organiskt material som dött medan mögel inomhus producerar allergener som kan skapa rejäla hälsoproblem för både husdjur och människor. Mögelsporer är osynliga för det mänskliga ögat och är därför omöjliga att upptäcka i inandningsluften som familjen andas.  read more