Posted on

Slipa olika sorters golv med bra resultat

Att slipa golv av massivt trä eller parkett är ofta nödvändigt, men det gäller att veta hur varje sorts trägolv ska behandlas. Beroende på typ av golv görs slipningen på olika sätt med olika slutresultat. Det är därför viktigt att ta reda på vad som gäller innan arbetet påbörjas för att golvet ska vårdas istället för att ta skada.

Varför golv kan behöva slipas

Olika golv slits olika mycket och ibland kan de behöva förnyas genom att boka en golvslipare malmö, så att golvet återställs utan utan att bytas ut. Främst är det ytskiktet som skadats och en slipning kan avlägsna ytliga skador. Efter slipning läggs ett ytskikt som skyddar träet. Beroende på vilken typ av golv det är och golvets generella skick kan ett sorts ytskikt bytas ut mot ett annat om golvet först slipas trärent. Massiva brädgolv och plankgolv kan slipas många gånger innan de behöver bytas ut. read more

Posted on

Tips för enkel renovering 

På den senaste tiden har många fått upp ett intresse för att göra om i sitt hem och renovera det. Men ambitionen för renovering kan ibland vara alltför stor och därmed även för kostsamt, vilket är en bidragande faktor till varför renoveringen aldrig riktigt blir av. Det många då inte tänker på är att det går att förnya hemmet utan någon större renovering. I denna artikel kommer du att få några exempel på hur du med enkla medel kan få in en helt ny känsla i ditt hem som inte kräver någon stor renovering.  read more